TROPICAL HOTEL

74 Poseidonos Avenue, Alimos, 17455 Athens, Greece

Prices: Single room: 60.00€ | Double room: 66.00€ | Triple room: 85.00€

METROPOLITAN HOTEL
385, Syngrou Avenue, 17564 Athens, Greece

Prices: Single room: 120.00€ | Double room: 130.00€ | Triple room: 140.00€

ARMA HOTEL
Seirinon 9 & Esperou 48 Paleo Faliro, 175 61 Athens / Greece

Prices: Single room: 50.00€ | Double room: 65.00€ | Triple room: 85.00€